אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר


מסכת ברכות
רמות שונות של הבנה - ברכות דף ג / צוות האתר
"תוכו כברו" − תכונה מולדת או תכונה נרכשת? - מסכת ברכות דף כז / צוות האתר


מסכת שבת
צדקה תציל ממות - מסכת שבת דף קנו / צוות האתר


מסכת פסחים
פסח - החירות לחפש - מדוע המצה נהפכה לסמל של פסח? / צוות האתר
סוד הריבוי וסוד הצמצום, בין המופשט לחומרי - מסכת פסחים דף כב' / צוות האתר


מסכת מועד קטן
מה אנחנו אמורים להרגיש כאשר אנחנו מאבדים אדם קרוב ? - מועד קטן דף כז: / צוות האתר


מסכת נדרים
נדר ושבועה - שתי דרכים בעבודתו האישית של האדם - / צוות האתר


מסכת קידושין
חמישה קנינים - חמישה דרכים בגמירות דעת - / צוות האתר
"כיבוד הורים" כהמשך מפעל "חיים" - מסכת קידושין דף כט' / צוות האתר


מסכת בבא קמא
אסתטיקה ורוחניות, הילכו יחדיו? - מסכת בבא קמא דף ט' / צוות האתר
"אנטינומיזם" אצל מנהיגים: החשוד שבנסתר - מסכת בבא קמא דף טז' / צוות האתר
האם הרוע קיים בטבע או שמא רק באדם? - בבא קמא דף ל' / צוות האתר
מה גרוע יותר: רוע מתוכנן ועקבי או רוע מתפרץ וספונטאני ? - בבא קמא דף כג / צוות האתר
חסידות 'מחוברת' וחסידות 'מנותקת'. - מסכת בבא קמא דף ל' / צוות האתר
'כוונות' ו'מעשים', מי מגדיר את מי וכיצד? - מסכת בבא קמא דף לח' / צוות האתר
מה אנחנו אמורים להרגיש כאשר אנחנו מאבדים אדם קרוב ? - בבא קמא דף טז / צוות האתר
"וירא אלוקים כי טוב", הטוב הערב, או הטוב המועיל? - מסכת בבא קמא דף נד' / צוות האתר
גמול המעשים, גמול הכוונות, או גמול התוצאות? - מסכת בבא קמא דף נט' / צוות האתר
אינדבידואליזם המסכן את שלמות המערכת, מה דינו? - מסכת בבא קמא דף נט' / צוות האתר
צמיחתן של כתות ואידיאולוגיות מסוכנות, במי האשם? - מסכת בבא קמא דף ס' / צוות האתר
החומר בשירות הרוח, כיצד? - מסכת בבא קמא דף ס' / צוות האתר
מה מקומם של רגעי התפעלות והתלהבות מגילויים ומחידושים בעבודת ה - בבא קמא דף ס / צוות האתר
מה מעמדו של מרכיב ה"חובה" במצוות? - מסכת בבא קמא דף פז / צוות האתר
בין רגע – לקביעות, ובין השראה ליישום. - מסכת בבא קמא דף ס' / צוות האתר
על 'נפש בהמית' ויחסיה עם הנפש האלוקית - מסכת בבא קמא דף ס' / צוות האתר
הלכה ואגדה, הילכו יחדיו? - מסכת בבא קמא דף ס / צוות האתר
תורה שהיא - מסכת בבא קמא דף ס / צוות האתר
סוד המנהיגות על עצמך: עבור את מפתן ההכרעה - מסכת בבא קמא דף פ / צוות האתר
- מסכת בבא קמא דף פב / צוות האתר
עונש מתקן ועונש מחנך: כוונות מול מעשים - מסכת בבא קמא דף עט / צוות האתר
- מסכת בבא קמא דף צב / צוות האתר


מסכת בבא מציעא
בין בית המדרש לעולם המעשה: שימוש בחכמה רוחנית להצלחה בעולם גשמי - מסכת בבא מציעא דפים פג -פה / צוות האתר
ר' יוחנן נותן כללים להשקעה בהון סיכון - מסכת בבא מציעא דף כט / צוות האתר
מהו גדר 'אמירת אמת'? - מסכת בבא מציעא דף כג / צוות האתר
בין בית המדרש לעולם המעשה: שתי בחינות בשילוב התורה עם הארץ - מסכת בבא מציעא פג-פה / צוות האתר


מסכת בבא בתרא
סוד המנהיגות על עצמך: עבור את מפתן ההכרעה - מסכת בבא בתרא דף יב / צוות האתר


מסכת כללי
בלי המצוות התלויות בארץ רוח האומה נמצאת בגלות - / צוות האתר