אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

")


אתר זה מכיל את אגדות חז"ל, מן התלמוד הבבלי ומהתלמוד הירושלמי, כפי שהם סדורים בספר הקדמון 'עין יעקב'.

בנוסף, לכל קטע מוצמד פירוש תמציתי, וכן לקט נבחר של הפניות לספרי המפרשים הקלאסיים.

בהמשך ישולבו באתר מאמרים מפרי עטם של רבנים וחוקרים בני זמננו העוסקים בפרוש האגדה

תוכנית עתידית: מלבד אוצר בלום לאגדה, מתעתד האתר לשמש כבית מדרש פומבי ללומדי האגדה, הצמאים להעמיק בדברי חז"ל בענייני מוסר, מחשבה יהודית, הליכות חיים, וחקר העולם.

האתר נבנה על ידי "דעת"
גרפיקה: תהילה ברנשטיין