אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר 

 

 

 

רבי ישמעאל אומר, הוי קל לראש ונוח לתשחורת, והוי מקבל את כל האדם בשמחה.


רבינו עובדיה מברטנורא מפרש: "הווי קל לראש" הוא הלימוד מפי אנשים מבוגרים, המכונים 'ראש'. האדם בצעירותו צריך להיות במצב של 'קל' ללמוד ולשמש לפניהם. 'נוח לתשחורת' מכוון כלפי אנשים צעירים, הנקראים תשחורת. הדברים מכוונים למבוגר ולזקן, שעליו להיות נוח כלפי צעירים ממנו ולהקדיש זמן ללמוד מהם. אלא שעדיין צריך ביאור השימוש הלשוני במונחים 'קל' ו'נוח', במקום להשתמש בלשונות פשוטים ומצויים יותר.


יתכן לומר, שכוונת התנא ללמדנו מהי הדרך ללמוד מאנשים בעלי סגנון שונה: מבוגרים מצעירים, וצעירים ממבוגרים. המבוגרים והמנוסים, המכונים 'ראש' (מלשון 'כובד ראש'), עלולים להרתיע צעירים המחפשים חדשנות. על כך אומר התנא: על אף שהמבוגרים 'כבדים', צריך ויכול הלומד מהם ללמוד בדרכו שלו. הצעיר ישלב את הקלות והחדשנות, עם הכבדות הבוגרת. אדם שאינו משתמש בתכונותיו בעת לימודו, לא ייקלט אצלו הלימוד כיאות. ביטול העצמיות בשעת הלימוד אינה הופכת אנשים לתלמידים טובים יותר. וכן להיפך, המבוגרים אל להם לבטל את הצעירים בגלל חוסר ניסיונם ועודף מרצם. על המבוגרים מוטלת המלאכה להפיק מן הצעירים את יתרונותיהם, ולהוסיף עליהם את ניסיונם שלהם. שיתוף הפעולה הבין-דורי הוא האתגר המקיים 'להגדיל תורה ולהאדירה'.