אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
תיקון להורדוס - לך ובנה להם בית המקדש
מסכת בבא בתרא דפים ב-ח
הרב חנוך גבהרד


מסכת בבא בתרא דף ד/א
תיקון להורדוס

הורדוס שאל: "מה התקנה שלי"?
מי אמר שכל דבר אפשר לתקן?

ישנם נזקים בלתי הפיכים, ככתוב: "מעוות לא יוכל לתקן" (קהלת א/טו).
"אין תקנה"!

"חטאים תרדף רעה" (משלי יג/כא)!

בבא בן בוטא לא אמר לו כך.

הוא לא התעסק בנקמנות ובהפחדות ולא היה לו רצון לייאש, מאידך הוא גם לא התעסק בעדוד וחנופה, כפי שנעשה לאגריפס, שאמרו לו "אחינו אתה" (סוטה מא/ב. רש"י דניאל יא/כז).

בכך רואים אנו שנכונה היתה הבחירה של הורדוס, להשאיר דווקא חכם בתורה, ולא באיזושהי חכמה אחרת, למרות שהתקופה היתה בזמן הערצה לחכמת יוון.

תלמידי החכמים הם באמת יעילים, ומנסים לענות תשובה נכונה לכל שאלה, בלי לחבר אותו לחישובים אישיים.

בבא בן בוטא בדק כיצד באמת אפשר לתקן, ולא כיצד לנצל את הרצון של הורדוס, למען איזשהו אינטרס עכשוי שלו או של מישהו מבני משפחתו ושאר בני ישראל.

תלמיד חכם הכפוף אך ורק לאמת, מצא שיש להורדוס אפשרות לתקן במעט, והציע למרות שזה לא תיקון מושלם, אלא מקסימלי.


מסכת בבא בתרא ד/א
אורו של עולם

הנזק שנעשה לעולם התורה ולומדיה נקרא "חלול השם" שבאמת אין לו כפרה (יומא פו/א).
קיימת דרך אחת ויחידה לתקן כזה מעוות - "תשובת המשקל".

אמר בבא בן בוטא להורדוס: עליך להוסיף קדוש ה', במקום החלל שנוצר, כי זה הדבר היחיד המכפר על חלול ה' (שערי-תשובה לרבינו יונה ד/ה).

כיביתה אורו של עולם, וגרמת לחושך רוחני, שהרי ללא התורה האלקית, מתהלכים בחשכה מוחלטת, מבלי לדעת מה האמת ומה נכון, ונאלצים להמציא ותאוריות ולמרבית הכאב אף לחשוב אותן כאמת.

חושך זה אין אפשרות להאיר ללא התורה, והוא עתיד להיות אפל וסמיך, עד שיצמח דור חדש של תלמידי חכמים. יש לך רק אפשרותך להכין רקע, דהינו: בנית בית המקדש ושפוצו.


בבא בתרא דף ד/א
לך ובנה את בית המקדש

בתקופה זו שלטה מלכות רומי בארץ ישראל, והיהודים נהנו מחופש חלקי =אוטונומיה.
הורדוס היה מושל-צבאי, בעל סמכויות מצומצמות.

כששמע מבבא בן בוטא הצעה לבנות את בית המקדש,
הוא הבין שדבר כה עקרוני, אי-אפשר לעשות ללא רשות מגבוה, על כן אמר: אני פוחד ממלכות רומי, ואיני יכול לתת אשור לדבר זה.

אמר לו בבא בן בוטא: יעצתי לבנות, ולא לשאול שאלות!
התחל לבנות בלי לבקש רשות.

הורדוס העמיד פני מושל, אבל היתה לו מנטליות של עבד, ולא היה לו די אומץ לעשות דברים בלי רשות.

בבא בן בוטא ראה את ההתלבטויות והבין זאת, על כן יעץ לו לחיות בתחושה ובאשליה של מבקש רשות.

הסבר לשליח לא למהר, אלא ללכת לאט, יילך שנה מירושלים לרומא, ישאר שנה ויחזור שנה. כדי שישוב לכאן אחר שלוש שנים.

עד יפו זה יומים הליכה רגלית ושלוש שעות ברכיבה על סוס מהיר. הפלגה בתנאי מזג אויר נוחים אורכת עד ארבעה ימים, ובתנאים קשים, לא יותר משבועים.

השליח נצטוה ללכת שנה. להתעכב שנה ברומי, עד שיחליטו על הרכב ועדת חקירה שתבדוק, עוד ועדה שתמליץ וכדומה, ויחזר שנה. בנתים יעבר די זמן כדי שתסתור את הבית הישן והרעוע, ותבנה במקומו בית חדש ומשוכלל.

ההצעה התקבלה על לבו של הורדוס, שסבור היה לקבל רשות, בגלל המנהג להעניק זכיות יתר לכל מלך חדש, בכדי שיצליח לבסס היטב את ממשלתו, ולכן סבור היה שלא יערימו בפניו קשיים.

אכן תוך שלוש שנים עמד בית מקדש מפואר על תילו.

אחר כך חזר השליח מרומי ובידו מכתב להורדוס, שזה תוכנו:
"אינך מלך אלא עבד"!
אל תגע בבית המקדש!
אם עדין לא סתרת - אל תסתור!
השאר אותו בניין רעוע!
אם סתרת - אל תבנה!
השאר אותו תל-חרבות!

אם סתרת ובנית, ועל ידי כך חושב אתה לקבל מנוי מלכות, טעות בידך! הרי אתה עבד-רע, וכמו כל הטיפשים אחר שעושים מבקשים רשות.

אנו צריכים להתבונן רגע.

הורדוס השאיר את בבא בן בוטא, כדי לעשותו ליועץ, ואכן נועץ בו, בבא בן בוטא אמר לו לבנות את בית המקדש בלי רשות.

אם היתה טיפת אמונת חכמים בלבו של הורדוס, הוא היה מציית ובונה, ואז הכל היה עובר בשלום.

אבל הורדוס חשב שגם הוא חכם, ואם הוא מקבל עצה, הוא חייב להביע את דעתו, להשאיר טביעת-אצבעות, להוסיף נופך אישי, להסתיג, להסביר ולהראות לרב שלא רק לומדי התורה חכמים.

תכל'ס. מה יצא לו? הממונים שלחו לו: "בבא בן בוטא צודק"! הוא לא אמר לך לשאול, אלא לבנות, כך צריך היית לעשות!

התחכמת? הפסדת!


על פי הספר: "שיעורים בהגדות חז"ל"
של הרב חנוך גבהרד

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.