אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף לד

ער ואונן, שלא כדרכה - גור אריה, בראשית לח, טו

ער ואונן, שלא כדרכה – הכתב והקבלה, בראשית ד, כג