אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף פה
שכן ות"ח - "חכם שמת, הכל קרוביו" (שבת קה ע"ב) ודאי אין מדובר על טכס חיצוני, אלא גם על הרגשה לבבית