אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף כ
משום לתאי דידי פקע – [לא התרברבו אלא הצטערו והרהרו בתשובה על כך, כמו אנא ענישתיה, (ב"ב כב.)] - דברי שאול