אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף ז
ולישלח ליה וליתי לגביה? הכי אסתייעא מילתא טפי - ר"ח שמואלביץ (ח"ג, כט)