אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרק[פ"ד מ"ד]
עצמות יוחנן כהן גדול טמאים - פרי צדיק (ח"ג 174 אמור, י"א)

[פ"ד מ"ח]
שם המושל עם משה בגט - דברי שאול