נצרות
שמעון כיפא / י. ד. אייזנשטיין
מוטיבים מפרשת בריאת העולם בגילגולם הגשמי בנצרות / פרופ' דוד פלוסר
האם הנוצרים בימינו עובדי עבודה זרה הם? / דרור פיקסלר וגיל נדל
הנצרות ושנאת ישראל / פרופ' דוד פלוסר
יחס היהדות לנצרות / שמעון פדרבוש
יחסי נצרות ויהדות בהווה / ישעיהו וולפסברג

איסלם
סיפור יוסף ומשה בקראן / פרופ' יוסף יואל ריבלין
איגרת תימן / רבי משה בן מימון
דמות היהודים בעיני המוסלמים בימי הביניים / ד"ר א. אשתור
שנאת יהודים באיסלם / ד"ר שמעון מרכוס
בריאת העולם לפי המקורות המוסלמים / ד"ר שמעון מרכוס
אם הישמעאלים הם עובדי עבודה זרה והיחס אל הגר / תשובת הרמב"ם
יציאת מצרים במסורת האיסלם / חיים שוארצבוים
האגדה היהודית והאיסלאם / ד"ר שמעון שטובר

ויכוחים בין יהודים לנוצרים
ויכוח רבי יוסף קמחי (מאה 12) (pdf)
ויכוח הרמב"ן עם המומר פראי פול (מאה 13)
ויכוח בין הרד"ק לחכם נוצרי (מאה 13)
ויכוח בין רבי יחיאל מפריס והמומר ניקולאן דונין (מאה 13)
ויכוח עם נוצרי / רבי שלמה בן אדרת, הרשב"א (מאה 13-14)
רבי חסדאי קרשקש / ספר ביטול עיקרי הנצרות (מאה 14)
אגרת "אל תהי כאבותיך" / יצחק פרופייט דוראן (מאה 14)
ויכוח יהושע הלורקי / שבט יהודה לרבי שלמה אבן וירגה (מאה 15)
ויכוח דון שמואל אבראבאליא והאפיפיור / שבט יהודה(מאה 15)
ויכוח בין המלך דון אלפונשו ודון יוסף ן' יחיא / שבט יהודה (מאה 15)
ויכוח לפני המלך דון אלפונשו / שבט יהודה (מאה 15)
ויכוח המלך אלפונסו עם בנבנשתי (מאה 15)
ויכוח בין יהושע הלורקי לפאול די בורגוס (מאה 15)
ויכוח רבי שמעון בן צמח דוראן [תשב"ץ] (מאה 15) (pdf)
ויכוח רבי שלמה בן שמעון דוראן [רשב"ש] (מאה 15) (pdf)
ויכוח המלך אלפונסו מספרד ותומאש החכם (מאה 15) (pdf)
ויכוח על נצחיות התורה בין רבני פררה ואלפוצו קארציולה (מאה 17)
ויכוח בין משה מנדלסן לכומר לאוואטר (מאה 18)