מבוא

א. המקור לחגיגת בר מצווה בגמרא ובספרות ההלכתית

ב. שיטת הגאון הרב אהרן וואלקין זצ"ל - שו"ת "זקן אהרן"

ג. שיטת הגאון הרב משה פיינשטיין זצ"ל - שו"ת "אגרות משה"

ד. שיטת הגאון הרב משולם ראטה זצ"ל - שו"ת "קול מבשר"

ה. שיטת הגאון הרב יחיאל יעקב וויינברג זצ"ל - שו"ת "שרידי אש"

ו. שיטת הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א - שו"ת "יביע אומר", "יחווה דעת"

ז. סיכום השיטות וסוף דבר