שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
מגילת רות בכתיבת סת"ם
מדרש רבה למגילת רות - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג (10 פרקים)
נאמנות ואהבה במגילת רות / יהודה איזנברג
יחס תושבי בית לחם לנעמי / נסים מזוז
ייבום וגאולה במגילת רות / יהודה איזנברג
לשונות" קנין "ו"גאולה "במגילת רות / מ .טרופר
מגילת רות / דב גויטיין
קריאת שם במגילת רות / גבריאל חיים כהן
קריאת מגילת רות בעצרת / ד"ר אהרן רבינוביץ
"מי את בתי?" - רות ג', טז / הרב אריה ויסרוזן
מגילת רות לאור ההלכה / ע"צ מלמד
עמך עמי ואלהיך אלהי - חוטים של חסד במגילה של רעות / ד"ר שולה אברמסקי
על מגילת רות / יהודה קיל
אדישות הצדיקים - עיון במגילת רות / יונה בר מעוז
שש השעורים - חידה במגילת רות ופתרונה / אריה בודנהיימר
ספר גשמי ברכה - ביאורים, חידושים והערות למגילת רות / ברוך הלוי עפשטיין
מדרש זוטא על מגילת רות / מהדורת שלמה באבר
לקח טוב על מגילת רות / טוביהו בן ר' אליעזר
המבנה הספרותי, התפתחות העלילה ומלאכת המספר במגילת רות / משה גרסיאל (pdf)
פירוש על רות / לר' פנחס בר חלבו, לר' טוביה בר אליעזר, לר' יוסף קרא, לרשב"ם ולאיש פלוני צרפתי