פרק יא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

פרק יא

פרק יא

א. שלחחמך על פני המים, כי ברב הימים תמצאנו - פתרונו: זרע זרעך במקום מוצאמים, שאפילו אם תהיה תבואה שלאחרים לוקה כל ימות השנה בעצירת מטר, אתה בשנתבצורת לא תדאג, לפי שזרעת זריעתך על פני המים.

וברוב הימים - הם ימי הקציר תמצא שהזריעה שזרעת עשתה פירות.
 
ב. תן חלק לשבעה וגם לשמונה - חלק נכסיך לכמה שותפים, שלא יהא ממונך כנוס במקוםאחד. כי לא תדע מה יהיה רעה אל הארץ: ואם יהיה כנוס במקום אחד, שמא על אותו מקוםנגזרה גזירה, ויהיה אבוד (כל ממונך) עמהם, לפיכך חלקיהו לשבעה ולשמונה שותפים.
 
עד כאן מצאתי מפירוש רבינו יוסף קרא ע"ה.