כלי יקר

כלי יקר

מאת רבי שלמה אפרים מלונטשיץ
המאה השש עשרה - שבע עשרה בפולין.

מהדורת אינטרנט מעוצבת - בעריכת זהבה גרליץ
הערך "שלמה אפרים מלונטשיץ" באנציקלופדיה יהודית דעת

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים