דפי עבודה על ספר תהילים לכיתה יא, לפי תוכנית הלימודים, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה על ספר תהילים לכיתה יא, לפי תוכנית הלימודים, מאת עמירם דומוביץ