דפי עבודה לתלמיד על ספרים ירמיהו ויחזקאל לכיתה יב, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ