ויקרא

ויקרא

 • פרשת ויקרא
  בין קרבנות נדבה לקרבנות חובה
 • פרשת צו
  "התורה לעלה למנחה ולחטאת ולמִלואים ולזבח השלמים" - מתי נאמרה? בעקבות פירוש הרב הופמן לספר ויקרא
 • פרשת שמיני
  דיני בעלי החיים: הטמא והטהור, הנאכל ואשר לא ייאכל
 • פרשת תזריע-מצורע
  טומאת יולדת ומילה לשמונה
 • פרשת אחרי מות
  טעמם של איסורי העריות
 • פרשת קדושים
  "ולפני עור לא תתן מכשל" - על פרשנותם המטפורית של חז"ל לאיסור
 • פרשת אמור
  ממחרת השבת - עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי
 • פרשת בהר
  עבד עברי אחד או שני עבדים עבריים? - פרשיות עבד עברי בתורה על פי פרשנות חז"ל
 • פרשת בחוקותי
  פרשות בהר ובחוקותי - סיומו המרומם של ספר ויקרא