עיונים בפרשות השבוע / הרב אלחנן סמט - סדרה שניה

עיונים בפרשות השבוע / הרב אלחנן סמט - סדרה שניה

הוצאת מעלות שע"י ישיבת מעלה אדומים טל' 02-5353655 פקס: 02-5353947

בראשית

  • בראשית
   חומש בראשית - 'ספר התולדות'
  • נח
   בין שתי בריתות
  • לך לך
   ניסיון כפול
  • וירא
   מלאכים כבני אדם ובן אדם שהוא כמלאך ה' (פרק י"ח), קריאת הסיפור על אברהם והמלאכים בעקבות רשב"ם
  • חיי שרה
   "שמה קֻבר אברהם ושרה אשתו" (כ"ה, י), קבורת שרה במערת המכפלה
  • תולדות
   "ויתרצצו הבנים" - סיפור לידתם ונעוריהם של יעקב ועשו כתשתית לבאות
  • ויצא
   המפגש על הבאר
  • וישלח
   שתיקה גדולה, סיפור מותה של רחל בעת לדתה
  • וישב
   סיפור יהודה ותמר - סיפור בתוך סיפור?
  • מקץ
   סיפור יוסף ואחיו - נושאו ומגמתו
  • ויגש
   רשימות היחס במקרא
  • ויחי
   אפרים ומנשה - בין לוז לבין דרך אפרתה (מ"ח, א-כב)

שמות

ויקרא

  • ויקרא
  • צו
   מנחת חינוך ומנחת חביתין - בדיבור אחד נאמרו
  • שמיני
   'בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תֵאכל'
  • תזריע
  • מצורע
  • אחרי מות
   "וְאִשׂה אֶל אֲחֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרֹר לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ עָלֶיהָ בְּחַיּיֶהָ"
  • קדושים
  • אמור
   פרשת המועדות - מבנה הפרשה ומשמעותו

במדבר

דברים