בראשית

בראשית

 • בראשית
  חומש בראשית - 'ספר התולדות'
 • נח
  בין שתי בריתות
 • לך לך
  ניסיון כפול
 • וירא
  מלאכים כבני אדם ובן אדם שהוא כמלאך ה' (פרק י"ח), קריאת הסיפור על אברהם והמלאכים בעקבות רשב"ם
 • חיי שרה
  "שמה קֻבר אברהם ושרה אשתו" (כ"ה, י), קבורת שרה במערת המכפלה
 • תולדות
  "ויתרצצו הבנים" - סיפור לידתם ונעוריהם של יעקב ועשו כתשתית לבאות
 • ויצא
  המפגש על הבאר
 • וישלח
  שתיקה גדולה, סיפור מותה של רחל בעת לדתה
 • וישב
  סיפור יהודה ותמר - סיפור בתוך סיפור?
 • מקץ
  סיפור יוסף ואחיו - נושאו ומגמתו
 • ויגש
  רשימות היחס במקרא
 • ויחי
  אפרים ומנשה - בין לוז לבין דרך אפרתה (מ"ח, א-כב)