מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיחלק שני: שיטות בחלוקת המצוות

ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוףספר חרדים

רבי אלעזר אזכרי [במאה ה- 16 בצפת], ב'ספר חרדים', מחלק את המצוות לפי איברי הגוף החייבים בכל מצווה, מיון המזכיר במידה מסוימת את מבנה ספר מצוות קטן של רבי יצחק מקורביל [ראה למעלה].
טקסט מלא של ספר חרדים

ספר חרדים זכה למהדורה מקוצרת, שערך רבי אברהם דנציג, מחבר הספרים 'חיי אדם' ו'חכמת אדם'.
מהדורה מעוצבת של קיצור ספר חרדים

על ספר חרדים ומבנהו

בהקדמתו הוא כותב את הסיבות לכתיבת הספר. הוא מתאר את לימוד החברים אצל קבר רבי שמעון בר יוחאי, והחלטתם לשוב בתשובה. שלוש סיבות מונה המחבר במצבם: "חסרון ידיעתנו את אלהינו", והשני "עצלותינו ורפיון ידינו במצוותיו יתברך", והשלישי: "העדר תשובה".

כדי לתקן את אלה, החליט המחבר,
"אני.. אלעזר בכ"ר משה בן החכם חסידא קדישא כ"ר אלעזר אשקרי", לכתוב ספר על שלוש אלה. "תחילה אומר מזוהר, בידיעת מלכנו, ואחר כך אזכיר המצוות שאפשר לנו לקיימן בגלותינו, ואחר כך אחתום בעניין התשובה". ... "כל המצוות תלויות בשמונה אברים שבאדם: בלב ועין ופה וחוטם ואוזן ויד ורגל וראש הגויה."

ובהתאם לחלוקה זו כתב את ספרו "ספר חרדים" – 'חרדים' במובן של חרדים לדבר ה'.


 לפרק הבא