מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיחלק שני: שיטות בחלוקת המצוות

ה. חלוקה לפי שכיחות המצוות והחייבים בה


ספר החינוך

בהקדמת ספר החינוך מחלק הוא את המצוות לפי שכיחותם אצל בני אדם. הניתוח מעלה ממצאים אלה:

 

כלל המצוות: 613

מצוות שאינן נוהגות היום [244]

מצוות הנוהגות היום [369]

 

 

עבודת המקדש והקורבנות.

מצוות שאינן חלות על כל אדם [99].

מצוות התלויות בנסיבות, ויתכן שאדם לא יבצע אותם לעולם, כגון: הלנת שכר אם אינו מעביד; בניית מעקה לחסר בית.

 

מספר המצוות:  99:

78 עשה;  21 לא תעשה

מצוות החלות על כל אדם: 270.

48 עשה; 222 לא תעשה

בזמנים מיוחדים: 264

למשל: חגים, תפילה בזמנה.

 

44 עשה;

220 לא תעשה

מצוות שבכל עת: 6

4 עשה, 2 לא תעשה:

 

א. להאמין בשם.

ב. שלא להאמין זולתו.

ג. לייחדו.

ד. לאהבה אותו.

ה. ליראה אותו.

ו. שלא לתור אחר מחשבת הלב וראית העיניים.
 לפרק הבא