ספרים בנושא ארץ ישראל בטקסט מלא, בספריה וירטואלית דעת
על אתר, בטאון לענייני ארץ ישראל
הרב שלמה אבינר / מצוות כיבוש הארץ לרמב"ם
יהודה אליצור / ארץ ישראל במחשבת המקרא
ד"ר יואל אליצור / על האותנטיות של "חלקת השדה"- קבר יוסף
יואל אליצור / התפיסה הטריטוריאלית בכפר הערבי ובגיאוגרפיה המקראית
אברהם ארזי / תקנות משום יישוב ארץ ישראל
זאב ח' ארליך / משפחת המטרי והגבעונים
חנן אשל / נוב עיר הכהנים ("שומרון ובנימין" / בעריכת זאב ארליך)
אחיעזר ארקין / הרב שמואל מוהליבר זצ"ל ומזכרת בתיה
מאיר בניהו / עלייתו של הרמח"ל לארץ ישראל
י. בן צבי / הגר"א וניסיונותיו לעלות לארץ-ישראל
דב גינזבורג / הכינרת וסביבותיה בספרות חכמי ישראל
הרב חנוך-זונדל גרוסברג / מקורות על מערת המכפלה
הרב שלמה יוסף זוין / שמיטה
הרב יעקב זיסברג / עצמאות ישראל בארצו - מצווה או עצה?
הרב יעקב זיסברג / ויתור על חלקים מארץ ישראל - לאור פרשיות בתנ"ך ובתולדות ישראל
הרב יעקב זיסברג / ביאור ה'ספרי' במצוות ישוב ארץ ישראל
הרב יעקב ח' חרל"פ / מכירת בתים וקרקעות בארץ-ישראל לנכרי
אברהם יערי / תלמידי הגר"א והשתרשותם בארץ
אברהם יערי / תפילות מיוחדות מארץ ישראל
הרב מנחם מ. כשר / דעת תורה על השבועה שלא יעלו ישראל בחומה לא"י
בצלאל לנדוי / הנצי"ב מוואלוזין במערכה למען ישוב ארץ ישראל וקדושתה
ד"ר אריה מורגנשטרן / נסיונו של ר' ישראל משקלוב לחדש את הסמיכה
יהודה מוריאל / מצוות כיבוש ארץ ישראל וישובה
אורן מס / קווים, כיוונים וכוונות מאברהם אבינו ועד דוד המלך
אורן מס / קו הצפון העתידי - קו התפילה?
חיים נבון / מסירת שטחים במקום פיקוח נפש
חיים נבון / מצוות יישוב ארץ ישראל
חיים נבון / יציאה מארץ ישראל
צבי א' נויגרשל / איסור הישיבה בארץ מצרים
רבי נחמן מברסלב / תפילות על ארץ ישראל
הרב אלחנן סמט / בין מדבר לנהר - שבחה הכפול של הארץ
יצחק ספיר / קיום מצוות בארץ ישראל
הרב מרדכי עמנואל / גבולות ארץ ישראל (חלקים א-ד)
הראי"ה קוק זצ"ל / עבודה עברית
טל קלאר / לבונה
הרב עוזי קלכהיים / הזכות המוסרית בירושת הארץ בכתבי הרמב"ן
יצחק קראוס / שלוש השבועות
צ"מ רבינוביץ / ארץ ישראל במשנתה של החסידות
יהודה רוזנברג / ארץ ישראל - קדושה וכיבוש (לקט מקורות)
חיים ריבלין / תורת ארץ ישראל במשנת הרמב"ן
יהושע שוורץ / דרום הר חברון בתקופת המשנה והתלמוד (פרקים בנחלת יהודה / זאב ארליך)
רפאל שוח"ט / ארץ ישראל במשנת הגר"א