דפי עבודה לתלמיד על ספר במדבר לכיתה י', לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספר במדבר לכיתה י', לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ