תנך

פרשנות המקרא

אבן עזרא

אבן עזרא לספר בראשית
בראשית פרק א
בראשית פרק ב
בראשית פרק ג
בראשית פרק ד
בראשית פרק ה
בראשית פרק ו
בראשית פרק ז
בראשית פרק ח
בראשית פרק ט
בראשית פרק י
בראשית פרק יא
בראשית פרק יב
בראשית פרק יג
בראשית פרק יד
בראשית פרק טו
בראשית פרק טז
בראשית פרק יז
בראשית פרק יח
בראשית פרק יט
בראשית פרק כ
בראשית פרק כא
בראשית פרק כב
בראשית פרק כג
בראשית פרק כד
בראשית פרק כה
בראשית פרק כו
בראשית פרק כז
בראשית פרק כח
בראשית פרק כט
בראשית פרק ל
בראשית פרק לא
בראשית פרק לב
בראשית פרק לג
בראשית פרק לד
בראשית פרק לה
בראשית פרק לו
בראשית פרק לז
בראשית פרק לח
בראשית פרק לט
בראשית פרק מ
בראשית פרק מא
בראשית פרק מב
בראשית פרק מג
בראשית פרק מד
בראשית פרק מה
בראשית פרק מו
בראשית פרק מז
בראשית פרק מח
בראשית פרק מט
בראשית פרק נאבן עזרא לספר שמות
שמות פרק א
שמות פרק ב
שמות פרק ג
שמות פרק ד
שמות פרק ה
שמות פרק ו
שמות פרק ז
שמות פרק ח
שמות פרק ט
שמות פרק י
שמות פרק יא
שמות פרק יב
שמות פרק יג
שמות פרק יד
שמות פרק טו
שמות פרק טז
שמות פרק יז
שמות פרק יח
שמות פרק יט
שמות פרק כ
שמות פרק כא
שמות פרק כב
שמות פרק כג
שמות פרק כד
שמות פרק כה
שמות פרק כו
שמות פרק כז
שמות פרק כח
שמות פרק כט
שמות פרק ל
שמות פרק לא
שמות פרק לב
שמות פרק לג
שמות פרק לד
שמות פרק לה
שמות פרק לו
שמות פרק לז
שמות פרק לח
שמות פרק לט
שמות פרק מ

אבן עזרא לספר ויקרא
ויקרא פרק א
ויקרא פרק ב
ויקרא פרק ג
ויקרא פרק ד
ויקרא פרק ה
ויקרא פרק ו
ויקרא פרק ז
ויקרא פרק ח
ויקרא פרק ט
ויקרא פרק י
ויקרא פרק יא
ויקרא פרק יב
ויקרא פרק יג
ויקרא פרק יד
ויקרא פרק טו
ויקרא פרק טז
ויקרא פרק יז
ויקרא פרק יח
ויקרא פרק יט
ויקרא פרק כ
ויקרא פרק כא
ויקרא פרק כב
ויקרא פרק כג
ויקרא פרק כד
ויקרא פרק כה
ויקרא פרק כו
ויקרא פרק כז


אבן עזרא לספר במדבר
במדבר פרק א
במדבר פרק ב
במדבר פרק ג
במדבר פרק ד
במדבר פרק ה
במדבר פרק ו
במדבר פרק ז
במדבר פרק ח
במדבר פרק ט
במדבר פרק י
במדבר פרק יא
במדבר פרק יב
במדבר פרק יג
במדבר פרק יד
במדבר פרק טו
במדבר פרק טז
במדבר פרק יז
במדבר פרק יח
במדבר פרק יט
במדבר פרק כ
במדבר פרק כא
במדבר פרק כב
במדבר פרק כג
במדבר פרק כד
במדבר פרק כה
במדבר פרק כו
במדבר פרק כז
במדבר פרק כח
במדבר פרק כט
במדבר פרק ל
במדבר פרק לא
במדבר פרק לב
במדבר פרק לג
במדבר פרק לד
במדבר פרק לה
במדבר פרק לו

אבן עזרא לספר דברים
דברים פרק א
דברים פרק ב
דברים פרק ג
דברים פרק ד
דברים פרק ה
דברים פרק ו
דברים פרק ז
דברים פרק ח
דברים פרק ט
דברים פרק י
דברים פרק יא
דברים פרק יב
דברים פרק יג
דברים פרק יד
דברים פרק טו
דברים פרק טז
דברים פרק יז
דברים פרק יח
דברים פרק יט
דברים פרק כ
דברים פרק כא
דברים פרק כב
דברים פרק כג
דברים פרק כד
דברים פרק כה
דברים פרק כו
דברים פרק כז
דברים פרק כח
דברים פרק כט
דברים פרק ל
דברים פרק לא
דברים פרק לב
דברים פרק לג
דברים פרק לדאבן עזרא לספר הושע
הושע פרק א
הושע פרק ב
הושע פרק ג
הושע פרק ד
הושע פרק ה
הושע פרק ו
הושע פרק ז
הושע פרק ח
הושע פרק ט
הושע פרק י
הושע פרק יא
הושע פרק יב
הושע פרק יג
הושע פרק ידאבן עזרא לספר יואל
יואל פרק א יואל פרק ב יואל פרק ג יואל פרק ד

אבן עזרא לספר עמוס
עמוס פרק א
עמוס פרק ב
עמוס פרק ג
עמוס פרק ד
עמוס פרק ה
עמוס פרק ו
עמוס פרק ז
עמוס פרק ח
עמוס פרק ט
 

אבן עזרא לספר עובדיה
עובדיה פרק א      

אבן עזרא לספר יונה
יונה פרק א יונה פרק ב יונה פרק ג יונה פרק ד

אבן עזרא לספר מיכה
מיכה פרק א
מיכה פרק ב
מיכה פרק ג
מיכה פרק ד
מיכה פרק ה
מיכה פרק ו
מיכה פרק ז


אבן עזרא לספר נחום
נחום פרק א נחום פרק ב נחום פרק ג  

אבן עזרא לספר חבקוק
חבקוק פרק א חבקוק פרק ב חבקוק פרק ג  

אבן עזרא לספר צפניה
צפניה פרק א צפניה פרק ב צפניה פרק ג  

אבן עזרא לספר חגי
חגי פרק א חגי פרק ב    

אבן עזרא לספר זכריה
זכריה פרק א
זכריה פרק ב
זכריה פרק ג
זכריה פרק ד
זכריה פרק ה
זכריה פרק ו
זכריה פרק ז
זכריה פרק ח
זכריה פרק ט
זכריה פרק י
זכריה פרק יא
זכריה פרק יב
זכריה פרק יג זכריה פרק ידאבן עזרא לספר מלאכי
מלאכי פרק א מלאכי פרק ב מלאכי פרק ג  

אבן עזרא לספר תהלים
תהלים פרק א
תהלים פרק ב
תהלים פרק ג
תהלים פרק ד
תהלים פרק ה
תהלים פרק ו
תהלים פרק ז
תהלים פרק ח
תהלים פרק ט
תהלים פרק י
תהלים פרק יא
תהלים פרק יב
תהלים פרק יג
תהלים פרק יד
תהלים פרק טו
תהלים פרק טז
תהלים פרק יז
תהלים פרק יח
תהלים פרק יט
תהלים פרק כ
תהלים פרק כא
תהלים פרק כב
תהלים פרק כג
תהלים פרק כד
תהלים פרק כה
תהלים פרק כו
תהלים פרק כז
תהלים פרק כח
תהלים פרק כט
תהלים פרק ל
תהלים פרק לא
תהלים פרק לב
תהלים פרק לג
תהלים פרק לד
תהלים פרק לה
תהלים פרק לו
תהלים פרק לז
תהלים פרק לח
תהלים פרק לט
תהלים פרק מ
תהלים פרק מא
תהלים פרק מב
תהלים פרק מג
תהלים פרק מד
תהלים פרק מה
תהלים פרק מו
תהלים פרק מז
תהלים פרק מח
תהלים פרק מט
תהלים פרק נ
תהלים פרק נא
תהלים פרק נב
תהלים פרק נג
תהלים פרק נד
תהלים פרק נה
תהלים פרק נו
תהלים פרק נז
תהלים פרק נח
תהלים פרק נט
תהלים פרק ס
תהלים פרק סא
תהלים פרק סב
תהלים פרק סג
תהלים פרק סד
תהלים פרק סה
תהלים פרק סו
תהלים פרק סז
תהלים פרק סח
תהלים פרק סט
תהלים פרק ע
תהלים פרק עא
תהלים פרק עב
תהלים פרק עג
תהלים פרק עד
תהלים פרק עה
תהלים פרק עו
תהלים פרק עז
תהלים פרק עח
תהלים פרק עט
תהלים פרק פ
תהלים פרק פא
תהלים פרק פב
תהלים פרק פג
תהלים פרק פד
תהלים פרק פה
תהלים פרק פו
תהלים פרק פז
תהלים פרק פח
תהלים פרק פט
תהלים פרק צ
תהלים פרק צא
תהלים פרק צב
תהלים פרק צג
תהלים פרק צד
תהלים פרק צה
תהלים פרק צו
תהלים פרק צז
תהלים פרק צח
תהלים פרק צט
תהלים פרק ק
תהלים פרק קא
תהלים פרק קב
תהלים פרק קג
תהלים פרק קד
תהלים פרק קה
תהלים פרק קו
תהלים פרק קז
תהלים פרק קח
תהלים פרק קט
תהלים פרק קי
תהלים פרק קיא
תהלים פרק קיב
תהלים פרק קיג
תהלים פרק קיד
תהלים פרק קטו
תהלים פרק קטז
תהלים פרק קיז
תהלים פרק קיח
תהלים פרק קיט
תהלים פרק קכ
תהלים פרק קכא
תהלים פרק קכב
תהלים פרק קכג
תהלים פרק קכד
תהלים פרק קכה
תהלים פרק קכו
תהלים פרק קכז
תהלים פרק קכח
תהלים פרק קכט
תהלים פרק קל
תהלים פרק קלא
תהלים פרק קלב
תהלים פרק קלג
תהלים פרק קלד
תהלים פרק קלה
תהלים פרק קלו
תהלים פרק קלז
תהלים פרק קלח
תהלים פרק קלט
תהלים פרק קמ
תהלים פרק קמא
תהלים פרק קמב
תהלים פרק קמג
תהלים פרק קמד
תהלים פרק קמה
תהלים פרק קמו
תהלים פרק קמז
תהלים פרק קמח
תהלים פרק קמט
תהלים פרק קנאבן עזרא לספר איוב
איוב פרק א
איוב פרק ב
איוב פרק ג
איוב פרק ד
איוב פרק ה
איוב פרק ו
איוב פרק ז
איוב פרק ח
איוב פרק ט
איוב פרק י
איוב פרק יא
איוב פרק יב
איוב פרק יג
איוב פרק יד
איוב פרק טו
איוב פרק טז
איוב פרק יז
איוב פרק יח
איוב פרק יט
איוב פרק כ
איוב פרק כא
איוב פרק כב
איוב פרק כג
איוב פרק כד
איוב פרק כה
איוב פרק כו
איוב פרק כז
איוב פרק כח
איוב פרק כט
איוב פרק ל
איוב פרק לא
איוב פרק לב
איוב פרק לג
איוב פרק לד
איוב פרק לה
איוב פרק לו
איוב פרק לז
איוב פרק לח
איוב פרק לט
איוב פרק מ
איוב פרק מא
איוב פרק מבאבן עזרא לספר משלי
משלי פרק א
משלי פרק ב
משלי פרק ג
משלי פרק ד
משלי פרק ה
משלי פרק ו
משלי פרק ז
משלי פרק ח
משלי פרק ט
משלי פרק י
משלי פרק יא
משלי פרק יב
משלי פרק יג
משלי פרק יד
משלי פרק טו
משלי פרק טז
משלי פרק יז
משלי פרק יח
משלי פרק יט
משלי פרק כ
משלי פרק כא
משלי פרק כב
משלי פרק כג
משלי פרק כד
משלי פרק כה
משלי פרק כו
משלי פרק כז
משלי פרק כח
משלי פרק כט
משלי פרק ל
משלי פרק לא


אבן עזרא למגילת רות
רות פרק א רות פרק ב רות פרק ג רות פרק ד

אבן עזרא לספר דניאל
דניאל פרק א
דניאל פרק ב
דניאל פרק ג
דניאל פרק ד
דניאל פרק ה
דניאל פרק ו
דניאל פרק ז
דניאל פרק ח
דניאל פרק ט
דניאל פרק י
דניאל פרק יא
דניאל פרק יב

אבן עזרא לספר עזרא