שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
מדרש רבה לחומש במדבר - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי זהבה גרליץ (23 פרקים)
דפי עבודה, שאלות ודפי פרשת שבוע (בפורמט word)
תאריכים בתולדות ישראל
שאלות לעיון בספר במדבר / יהודה איזנברג
דרכי לבמדבר מבחר פרקים מספר במדבר בתוספת הסברים ואגדות / יערה חלמיש (פורמט pdf)
דגל מחנה אפרים לספר במדבר (פורמט pdf)

מאמרים לפי סדר הפרקים
הקדמת רמב"ן לספר במדבר
במדבר - מבוא: סדר ותוכן בספר במדבר / אביה הכהן
במדבר א: סדרם של שבטי ישראל בתורה / הרב מאיר גרוזמן
במדבר א: וכי אפשר שבשני המפקדים היו ישראל שווים? / הרב אלחנן סמט
במדבר א-ד: פרשת במדבר - המפקדים - שיטת עיגול המספרים במפקדי בני ישראל / אלחנן סמט
במדבר א-ד: מדרש תנחומא - פרשת במדבר
במדבר ה, יא-לא: פרשת נשא - פרשת סוטה / אלחנן סמט
במדבר ה-ז: מדרש תנחומא - פרשת נשא
במדבר ו: פרשת הנזיר - עיון בפרשת נשוא / יהודה איזנברג
במדבר ז: מדרש רבה - פרשות יב-יד
במדבר ח, י, יא: מדרש תנחומא - פרשת בהעלתך
במדבר ט: "זכרתי לך חסד נעוריך..." פרשת המסעות בספר במדבר / דוד סבתו
במדבר י-יא: נס השלו במדבר / יוסף ברסלבסקי
במדבר יא: מנהיגות במשבר / הרב אלחנן סמט
במדבר יב: אופיה של נבואת משה / א. מרגלית (pdf)
במדבר יב: מהי תלונת מרים כלפי משה? / נסים מזוז
במדבר יג: חטא המרגלים - עיון בפרשת שלח / יהודה איזנברג
במדבר יג: סדרם של שבטי ישראל בתורה / הרב מאיר גרוזמן
במדבר יג-טו: מדרש תנחומא - פרשת שלח
במדבר יד, לט-מה: פרשת שלח - המעפילים / אלחנן סמט
במדבר טו: פרשת ציצית - פרשה שכולה חינוך / פרופ 'משה ארנד
במדבר טז: מדרש תנחומא - פרשת קרח
במדבר טז: מרד קורח - עיון בפרשת קורח / יהודה איזנברג
במדבר טז: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 11 (קבוצת מאמרים)
במדבר טז: עבודת חקר בנושא קורח (מתוך אתר אורות ישראל)
במדבר יח: להוראת עשרים וארבע מתנות כהונה / ישעיהו יוסף ברנפלד
במדבר יט-כא: מדרש תנחומא - פרשת חוקת
במדבר כ: חטא משה במי מריבה - ביאור פילוסופי / רבי יוסף אלבו
במדבר כ: פטירת אהרן / י. ד. אייזנשטיין
במדבר כ: חטאו של משה / יצחק שווה
במדבר כא: השירים בסוף פרשת חקת / איתי אליצור
במדבר כב: בלעם הוא לבן / אלחנן פרינץ
במדבר כב: הקוסם והפילוסוף - עיון בדמותו של בלעם / אלחנן פרינץ
במדבר כב-כד: פרשת האתון - סוף מעשה במחשבה תחילה / הרב אלחנן סמט
במדבר כב-כה: מדרש תנחומא - פרשת בלק
במדבר כב ו-לא: המדיינים במזרח הירדן בימי משה / זאב ארליך
במדבר כד: "באחרית הימים" / אשר וייזר
במדבר כד ו-לו: חוות יאיר – החוט המקשר לשני חלקי הסיפור של בנות צלפחד / שלום קולין
במדבר כה: מי אתה פינחס בן אלעזר? / יהודה איזנברג
במדבר כה: הפטרת פרשת 'פינחס' / אלחנן סמט
במדבר כה-כט: מדרש תנחומא - פרשת פינחס
במדבר כו: סדרם של שבטי ישראל בתורה / הרב מאיר גרוזמן
במדבר כו: מפתח הגאולה בידיה של סרח [על סרח בת אשר] / ד"ר תמר קדרי
במדבר ל: פרשת נדרים / יהודה איזנברג
במדבר ל-לב: מדרש תנחומא - פרשת מטות
במדבר לב: ערי גד וראובן בכיבוש ובהתנחלות / זאב ח. ארליך
במדבר לב: תנאי בני גד ובני ראובן / בראון דסברג
במדבר לג-לה: מדרש תנחומא - פרשת מסעי
במדבר לד: גבולות הארץ במסורת ישראל / יהודה אליצור
במדבר לד: גבולות ארץ ישראל לפי התורה / יהושפט נבו
במדבר לד: סדרם של שבטי ישראל בתורה / הרב מאיר גרוזמן
במדבר לו, א-יב: היחיד והשבט בנחלת הארץ, הסיפור החותם את ספר במדבר / אלחנן סמט