שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
מדרש רבה לחומש ויקרא - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי זהבה גרליץ (37 פרקים)
דפי עבודה, שאלות ודפי פרשת שבוע (בפורמט word)
דרכי הקרבנות - שיעור וירטואלי בדיני קורבנות
דרכי לויקרא מבחר פרקים מספר ויקרא / יערה חלמיש (פורמט pdf)
דגל מחנה אפרים לספר ויקרא (פורמט pdf)

מאמרים לפי סדר הפרקים
הקדמת רמב"ן לספר ויקרא
ויקרא א-ב: בין קרבנות נדבה לקרבנות חובה / הרב אלחנן סמט
ויקרא א-ב: מדרש תנחומא - פרשת ויקרא
ויקרא א, יד: התור והזמיר / אלקנה ביליק
ויקרא ו-ח: מדרש תנחומא - פרשת צו
ויקרא ו, יב-טו: פרשת צו - מנחת חינוך ומנחת חביתין - בדיבור אחד נאמרו / אלחנן סמט
ויקרא ז, ו-כג: להוראת עשרים וארבע מתנות כהונה / ישעיהו יוסף ברנפלד
ויקרא ט, כב: ציורים וביאורים לנשיאות-כפיים / מאיר בן אורי
ויקרא ט: שתי מגמות בחנוכת המשכן והשתקפותן בתורת הקרבנות / אברהם שמעא
ויקרא ט-יא: מדרש תנחומא - פרשת שמיני
ויקרא י: חטאם של נדב ואביהוא / מרדכי טרופר
ויקרא יא: דיני בעלי החיים: הטמא והטהור, הנאכל ואשר לא ייאכל / הרב אלחנן סמט
ויקרא יא: החי שבפרשת שמיני / אלקנה ביליק
ויקרא יא: ספקות במדובר על החי בפרשת שמיני / אלקנה ביליק
ויקרא יא: בחינת הזיהויים של עשרת מיני מעלי-הגרה הטהורים על-פי הטקסונומיה / מרדכי כסלו
ויקרא יא: צילומי החיות הכשרות והטמאות
ויקרא יא: פרשת שמיני - 'בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תֵאכל' / אלחנן סמט
ויקרא יב : עיון פרשני-הלכתי בביאור הרלב"ג לתורה / הרב כרמיאל כהן
ויקרא יב-יג: מדרש תנחומא - פרשת תזריע
ויקרא יד-טו: מדרש תנחומא - פרשת מצורע
ויקרא יד : עיון פרשני-הלכתי בביאור הרלב"ג לתורה / הרב כרמיאל כהן
ויקרא טז-יז: מדרש תנחומא - פרשת אחרי מות
ויקרא טז: הוראת עבודת יום הכיפורים / ד"ר צבי וינברג
ויקרא יח: טעמם של איסורי העריות / הרב אלחנן סמט
ויקרא יח, ח: "וְאִשׂה אֶל אֲחתָהּ לא תִקָּח לִצְרר לְגַלּות עֶרְוָתָהּ עָלֶיהָ בְּחַיּיֶהָ" / אלחנן סמט
ויקרא יט: ידיעת העתידות / יעקב אנסבכר
ויקרא יט-כ: מדרש תנחומא - פרשת קדושים
ויקרא כא-כד: מדרש תנחומא - פרשת אמור
ויקרא כב: "ממחרת השבת" - עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי / הרב אלחנן סמט
ויקרא כב, לב: ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל / שאול וידר
ויקרא כג: מילות מפתח ככותרת עומק לפרשיות במקרא ושאלת "ממחרת השבת" / יהודה אליצור
ויקרא כג: מילות מפתח ככותרת תת-קרקעית לפרשיות במקרא / מתורתו של פרופ' יהודה אליצור ז"ל
ויקרא כג: פרשת אמור - פרשת המועדות - מבנה הפרשה ומשמעותו / אלחנן סמט
ויקרא כג: ארבעת המינים / נוגה הראובני
ויקרא כג: ''ממחרת השבת'' / שמואל כהן
ויקרא כג: ''והאכילנו את המן ונתן לנו את השבת'' - למשמעות ''ממחרת השבת'' / איתמר כסליו
ויקרא כד: "מידה כנגד מידה" - עיון בסוגיות מכה אדם ונוקב שם ה' / צחי הרשקוביץ
ויקרא כה: שמיטה והמקדש / זאב ויטמן
ויקרא כה: עבד עברי אחד או שני עבדים עבריים? / הרב אלחנן סמט
ויקרא כה: לימוד פשוטו של מקרא - סכנות וסיכויים / הרב מרדכי ברויאר
ויקרא כה: דרכי שחרורם של עבדים עבריים / ישראל תא-שמע
ויקרא כה: פרשת משפטים - עבדות / אלחנן סמט
ויקרא כה: מדרש תנחומא - פרשת בהר
ויקרא כו-כז: מדרש תנחומא - פרשת בחוקותי
ויקרא כז: מוצאי שביעית: שמיטה אמיתית - משימה אפשרית / יואל אליצור