מקורות ועבודה

משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים,
אוניברסיטת בר אילן, פרויקט תושב"ע מ"ד
תש"ס
העורך:
המחברים:
ייעוץ:
עריכה לשונית:
פרופ' יהודה איזנברג
הרב שמעון לוי, דוד בן דהאן, רות אבידן
הרב ש' מן ההר
דליה לאופר

הצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ לממ"ד, ואלה חבריה:

יו"ר הוועדה: פרופ' יצחק גילת

חברי הוועדה: מ' ארנד , מ' אסולין, מ' בקשי , ש' ברנשטיין , מ' גרוזמן, ע' דביר ז"ל ,י' וסרמן, ח' טובולסקי, ש' לוי, מ' לאבל, ר' מלמד ,י' נוימן, י' נפחא, י' רוז'ה , נ' שטיינברגר.


מבוא למסכת תמיד
ירושלים והר הבית
מקומה של מסכת תמיד
ארגון העבודה בבית המקדש

פרקי המשנה וביאורם:
פרק ראשון - בשלושה מקומות
פרק שני - ראוהו אחיו
פרק שלישי - אמר להם הממונה
פרק רביעי - לא היו כופתין
פרק חמישי - אמר להם הממונה
פרק שישי - החלו עולים
פרק שביעי - בזמן שכוהן גדול

עבודות במשנה:
לפרק ראשון
לפרק שני
לפרק שלישי
לפרק רביעי
לפרק חמישי
לפרק שישי
לפרק שביעי