בית מקרא

בית מקרא

כתב עת של החברה לחקר המקרא בישראל. העורך: שמואל אברמסקי