שנה בשנה

שנה בשנה

לאגדה, להלכה ולמחשבת היהדות בהוצאת היכל שלמה - ירושלים

שנת תשס"ב

שנת תשס"א

לפי סדר א-ב מחברים