ניב המדרשיה

ניב המדרשיה

בימה לדברי הלכה, מחשבה, חינוך וספרות
בהוצאת חוג ידידי המדרשיה בישראל