חוק קרקעות נגד עברים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

חוק קרקעות נגד עברים

חוק קרקעות נגד עברים

לכיש – מטעם השלטון ההיקסוסי בלכיש פורסם חוק האוסר על בעלי קרקעות למכור את אדמותיהם.

 

חוק זה מכוון בעיקר נגד שבטי העברים (חבירו), אשר נוטים בשנים האחרונות לעבור מחיי נדודים להתיישבות. התושבים החתים והאמורים החלו מוכרים חלקות אדמה מהאדמות הנרחבות אשר להם, בראש וראשונה מפני שבשנות הרעב אשר פקדו באחרונה את הארץ, נתרוששו במקצת, וכן גם מפני שהם מעדיפים לראות את החבירו כיושבים על אדמות ועובדים מאשר לחשוש מפני הפשיטות התכופות שלהם על שדות הקמה.

 

לעומת זאת מגלים השליטים הצבאיים החדשים בארץ, עמו, או מלכי-הסוסים כפי שהמצרים קוראים להם, התנגדות עזה להתיישבות העברים. הם מעדיפים לראותם {ככוח עבודה ומלחמה שכיר.}

 

בהעדר שלטון מרכזי, חל אמנם החוק החדש רק על אזור לכיש, אך יודעי דבר סבורים שבעקבותיו ילכו גם השליטים ההיקסוסים בערים אחרות.

 

יש אומרים שהחוק הוצא כתגובה על הקמת העיר חברון. מלכי עמו חוששים שבני עבר-חבירו יקימו מבצר צבאי עצמאי שיוכל להתחרות בהיקסוסים על השלטון בארץ.