גיליון מס' 21: נהדף צבא אשור

גיליון מס' 21: נהדף צבא אשור

(א' בתשרי 2035 ליצירה - 1726 לפסה"נ)

מבוא לגיליון

מאורעות בעולם

מאורעות ישראל

אמונות ודעות

אישים