תסיסה בעבר הירדן – מישע מסית למרד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

תסיסה בעבר הירדן – מישע מסית למרד

שר הצבא יהוא מזהיר את נציבי שומרון ואת זקני העמונים והמואבים

תסיסה בעבר הירדן – מישע מסית למרד

דיבון. מפי עד מהימן נודע כי לפני שבוע התקיימה כאן התייעצות סודית של נציגים מעמון ומאדום בראשות מישע המואבי והוחלט על התקוממות כללית ומתואמת בשלוש המדינות העבר-ירדניות המעלות מס ליהודה ולישראל.

 

התייעצות זו התקיימה מתוך הנחה שצבאות בעלי הברית ינחלו מפלה בקרב עם אשור וזו תהיה השעה הנוחה לפרוק את עול ישראל.

 

כזכור היה מישע פליט מדיני בדמשק כל עוד נמשכו המלחמות בין ארם וישראל. עם כריתת הברית בין אחאב ובן-הדד, נמלט מישע מדמשק והחל לפעול בחשאי במואב ולארגן התקוממות כללית בכל עבר הירדן.

 

שר הצבא יהוא בן יהושפט, שנתמנה על ידי אחאב לפקח על הביטחון בעבר הירדן המזרחי בעת צאת המלך וכל צבא ישראל למלחמה באשור, הזמין אליו למצודה אשר בפנואל את נציבי שומרון ברבת עמון ובדיבון ואת זקני העמונים והמואבים והתרה בהם לבל ילכו אחרי עצות מישע המסית אותם להתקומם נגד שלטון ישראל.

 

בפי שבטי ראובן וגד רבו בזמן האחרון התלונות שמואבים מתפרצים בגדודים מזוינים לשם רצח ושוד עד כדי כך שאין הרועים מעיזים להרחיק לכת עם צאנם אף כי עת הגשמים הגיעה ויש עשב במרחב.

 

גם בצאת ישראל למלחמה רחוקה לא הופקרה הארץ הדגיש יהוא והיד אשר תורם לפשוע בישראל תגדע.

 

כתבנו בעבר הירדן מוסיף:

יהוא בן יהושפט בן נמשי נתמנה לשר צבא חילות המצב בעבר הירדן במפתיע, לאחר שנודע ברבים כי הוא מתנגד חריף לברית עם ארם נגד אשור ואף מתחבר הוא עם בני הנביאים הרבים שבסביבות יבש גלעד.

 

יהוא הוא יליד רמות גלעד ובני ביתו סבלו קשות מידי הארמים. הוא תבע מאת המלך לא להתמהמה ולשחרר מיד את רמות מידי בן-הדד.

 

לאחר שסירב לצאת למלחמה יחד עם הארמים שנואי נפשו חשבו שאחאב ינהג בו ביד קשה, ואם לא יכלאוהו כמורד במלכות לפחות יוצא משורות צבא ישראל. על כן גדולה הייתה ההפתעה כשמונה למפקד הצבא על כל עבר הירדן המזרחי.

 

יש אומרים שאחאב עשה זאת כדי לפייס את דעתו ויש אומרים שאחאב חושש באמת מפני מישע המואבי ועל כן הפקיד על הארץ את המוכשר בקציניו הצעירים.