גיליון מס' 23: סרגון מגרש 150,000 ישראלים משומרון

גיליון מס' 23: סרגון מגרש 150,000 ישראלים משומרון

(כ"ה בתשרי ג'ל"ט ליצירה - 722 לפסה"נ)

מבוא לגיליון

    • סרגון מגרש 150,000 ישראלים משומרון
      ישעיהו מנבא על שובם של הגולים. תולדות מלכות אפרים. הנביא הושע בן בארי המלוכה בשפל - הנבואה בשיאה. חורבן שומרון ומלוכת אחז מזה - וישעיהו ומיכה מזה.

מאורעות בעולם

מאורעות ישראל

היסטוריה