ואלה תולדות מלכות אפרים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ואלה תולדות מלכות אפרים

ואלה תולדות מלכות אפרים

 

גודלה עם החלוקה                  בימי אחאב הגלעד בידי ארם

 

 

 ימי השפל                         לפני הקץ – שיא הגדולה