סרגון מזהיר את עזה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סרגון מזהיר את עזה

לבל תתפתה שוב לברית עם מצרים

סרגון מזהיר את עזה

עזה.

שליח מיוחד מסרגון מסר כאן איגרת דחופה לחנון הפלשתי מלך עזה.

 

אף כי תוכנה המדויק של האיגרת נשמר בסוד, נודע כי כלולה בה אזהרה חמורה למלכה של עזה לבל יתפתה שוב לברית עם מצרים.

 

עזה אומנם הצליחה לפי שעה לחמוק ברגע האחרון מבריתה עם שומרון ועל ידי כך ניצלה מסיפוח במישרין לאשור, אולם הוטל עליה מס והיא נחשבת לתחום השפעתה של אשור.

 

באחרונה נפוצו שמועות שמתנהל משא ומתן חשאי בין עזה ובין מצרים על ברית צבאית בדוקה. במצרים חוששים כידוע מפני תאבונו הגדל והולך של סרגון.

 

חנון מלך עזה הכחיש באורח רשמי את דבר הקשרים עם מצרים.