הושע בן אלה יוצא להורג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הושע בן אלה יוצא להורג

הושע בן אלה יוצא להורג

נינווה.

הושע בן אלה, מלכה האחרון של מלכות שומרון, אשר נלקח בשבי לפני שהעיר באה במצור בנסותו לברוח ממנה, חבוש עדיין בבית האסורים כאן, בנינווה. חלק המוגלים המובלים למדי יועברו דרך רחובות נינווה ואז יובא גם הושע כדי שיראה את תוצאות בגידתו בשבועה אשר נשבע למלך אשור. אחר כך יוצא להורג כדין כל מורד במלכות ומפיר שבועה.