מחצית קפריסין - בידי מלך צור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מחצית קפריסין - בידי מלך צור

המלך אלולי כרת ברית עם היוונים וחוזר אל עיר-האם

מחצית קפריסין - בידי מלך צור

צור (מיוחד ל"דברי הימים)

 

מחציתו הדרומית של האי קפריסין נכבש על ידי הכוחות הצוריים שנחתו לפני חודשיים באי בראשות המלך הגדול, אלולי, אשר נתפרסם בעולם בעמידתו חמש שנים במצור צבאות היבשה וכוחות הים האשוריים.

 

חשיבותו המרובה של כיבוש זה היא בהשתלטות על הנמל סאלאמיס, שהוא נמל-מסחר-ומעבר חשוב ביותר בדרך בין חופי ארצנו לתרשיש הרחוקה במערב ולקרת-חדשה. גם סביבותיה של סאלאמיס עשירות מאוד בדגן וביין, על כן מקווים בצור שכיבוש זה ישפר את מצבה של צור שנידלדלה קצת בחמש שנות המצור.

 

תחילה חשב המלך אלולי להשתלט על האי כולו ולהפכו למרכז העוצמה הצורית, אולם עליית סרגון לשלטון ומסעיו המחודשים מעמידים שוב בסכנה את עיר-האם צור. על כן מודיעים שאלולי כרת שלום עם היוונים שבחלק הצפוני וחוזר בחיפזון לצור.