שומרון
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

שומרון

שומרון

בירתה הראשונה של מלכות ישראל הייתה עיר הקדומים שכם. אולם משתי סיבות הועברה הבירה משם.

 

ראשית שאפה השושלת החדשה של עומרי להקים את הכל על יסודות חדשים, להשתחרר ממסורות וזיכרונות קדומים, על כן גם הקימו את שומרון במקום שלא הייתה קיימת עיר מעולם.

 

שנית אין שכם עיר נוחה להגנה ביותר, שכן אין היא שוכנת במרום הר כי אם במורדותיו ועל כן לא יתכן לעמוד בה במצור.

 

ועל כן גם נבחרה שומרון. וגם הניסיון הוכיח שכיבושה היה קשה מאוד, שנים רבות וכוחות רבים בזבזו אויבים, ארמים ואשורים כדי לכבוש אותה. ארמים אף לא הצליחו. ואלמלא הערבוביה הפנימית לא הייתה העיר נופלת גם בידי אשור.

 

מאז איזבל אשת אחאב השתלט בעיר פולחן הבעל. לו הוקם המפואר שבמקדשים. ארמונו של עומרי הורחב לראשונה על ידי אחאב, לאחרונה על ידי ירבעם בן יואש.

 

ארמונות ובתי יין וגני-שעשועים סביב לאשרות מילאו את העיר. כלי כסף וזהב ושנהב נצטברו בה יותר מכל עיר אחרת בכל ארצות הגויים סביב.

 

אותה גבעה מוריקה וריקה שמכר אותה שמר בעלה לעומרי מלך ישראל הייתה לכרך גדול, עשיר ומפואר.

 

ועתה הייתה לשממה.