התקיים אשור מלכות כל-עולמית?
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

התקיים אשור מלכות כל-עולמית?

סרגון מאמין בברכה של שלטון אחד בעולם; הבסיס: תרבות בבל הקדומה ואשור החדשה; מבטיח אושר ושלום לכל העמים

התקיים אשור מלכות כל-עולמית?

- מאת כתב "דברי הימים" בנינווה -

 

נינווה לבשה חג. היא מתכוננת לחזות בתהלוכת המלכים אשר נשבו או נכנעו לסרגון בשנה הראשונה למלחמותיו. גם הוכנו כבר העצים אשר עליהם יוקעו המלכים שהתמרדו, כי זה החוק אשר קבע סרגון: כל מלך אשר ייכנע מרצונו - חיה יחיה. המלך המורד יוקע לחרפה על עץ.

 

כמו כן יעברו דרך נינווה רבים מבין העמים אשר מוגלים ומוחלפים מקצה המזרח והמערב.

 

אך כל אלה אינם מפריעים כלל למדינאי נינווה לראות את מלכם כמלך רודף חסד ושלום. יתר על כן, במקדש האל אשור מטיפים הכוהנים לשלום העולם אשר ירד כאשר כל המלכים והארצות יקבלו על עצמם את עול סרגון, אשר האלים שלחוהו להביא ברכה לבני אדם כולם.

 

חילופי העמים היא הדרך הטובה ביותר - אומרים הם - לביטול ההתבודדות וההתגודדות של העמים הקטנים: כולם יהיו לעם אחד, כאשר היו בימי בניין מגדל בבל.

 

ואכן תרבות בבל הקדומה, ואף זו של שומר שקדמה לה, משמשות לסרגון יסוד לסדר העולם שהוא רוצה להשליט. כתבי בבל הקדומים מועתקים באלפי טפסים ובכל בית ספר מלמדים את הילדים את עלילת גילגמש המפורסמת (לפני ארמונו החדש המוקם בדור-סרגון יעמוד פסל ענק של גילגמש זה, הדמות האגדתית של הסיפור הבבלי). אין צריך לומר שחוקי חמורבי מקובלים במידה רבה בחוק האשורי.

 

סרגון מבטיח לכל העמים שוויון וצדק. אלא שבינתיים... בינתיים הצבא האשורי הוא האדיר ביותר מכל מה שנודע עד היום בתולדות עמים. ארגונו הוא חמור מאוד. טור אשורי הוא כולו ברזל לא רק בנשקו, גם במשמעת החיילים.

 

יתכן שגם סרגון חולם את חלומו של נביאנו ישעיהו: "וגר זאב עם כבש" - אך הוא מעדיף להיות הזאב...

 

 

פושטים את העור

על מוות בהוקעה שהונהג על ידי האשורים נודע מזמן. כעת הוצא עינוי חדש כלפי מלכים מתמרדים: לפני ההוקעה פושטים את העור מעל בשרו של הנידון ורק אחר כך מוקיעים אותו. כך הומת מלכה האחרון של חמת.

 

ארמון סרגון הנבנה בדור-סרגון