"דם נבות לא ישקוט"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

"דם נבות לא ישקוט"

מנבא מיכיהו בן ימלה

"דם נבות לא ישקוט"

בית-אל (מאת סופר "דברי הימים")

 

בשעה שהמוני עם התקהלו בשעות ערב ליד המזבח בבית-אל כדי להודות לאלוהי ישראל על ההצלחה במלחמה עם אשור, הופיע לפתע פתאום הנביא מיכיהו בן ימלה קרוע בגדים ומוביל שלושה כלבים בשרשרת.

 

תדהמה נפלה בקרב העם כי לא ידעו על מה יאבל הנביא ומה הכלבים ההם.

 

מיכיהו עלה לראש הגבעה אשר המזבח עומד עליה והריע בקולו:

"הוי הוי על אחאב, הוי הוי על בית עומרי. הוי הוי על אשת בלייעל. לא ימלטו על סוס ורכב, מצרים לא יצילם. על כי שפכו דמי נקיים ביזרעאל. כה אמר ה': כלבים ילוקו את דמי בית עומרי, למען דם נבות לא אשקוט אמר ה' צבאות".

 

כוהני בית-אל החלו לזעוק לעומתו: "עוכר ישראל ומגדף המלך". אולם פחדו לגשת אליו מפני זעם הכלבים.

 

מיכיהו בן ימלה הוא אחד מבני הנביאים אשר לאליהו. הוא היה בין מאה הנביאים אשר החביא עובדיהו במערות הכרמל והצליח להעלם מעיני רודפי הנביאים בימי הטבח שערכה איזבל לאחר מעמד הר הכרמל, כשאליהו שחט מאות כוהנים ונביאים לבעל.

 

בשנים האחרונות חי מיכיהו בירושלים שדבר ה' נשמע בה, אולם מזמן לזמן היה מופיע לפתע פתאום בערי ישראל ונעלם לפני שתהיה בו יד אויביו.

 

נשבע לגאול את דם אביו

אבל מחולה. בשעות הלילה הגיע הנה אחד מבניו של נבות היזרעאלי שברח מיד בית המלוכה. הוא נשבע לגאול את דם אביו.

 

שאר בני המשפחה נידונו להגלות להרי נפתלי.