מודעות לכל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מודעות לכל

מודעות לכל

 

מנהל-חשבונות
דרוש לניהול ספרי החשבון של המקדש. לפנות למזכירות דובלאל-מה.
 
מבשל-שכר
דרוש לעבודה בבית מבשל השכר של המקדש עד לאחר חגיגות ראש השנה. השכר – לפי המומחיות. לפנות דובלאל-מה.
 
פועל-השקאה
מנוסה בעבודת השקאה על כל שלביה. לעבודה מלאה או חלקית. השכר – בשעורה או בכסף.
להתקשר: ליד השער המזרחי, בבוקר.
 
כלים לעשיית חותמות
למכירה.
לפנות: גימיל מאבוג, בעיר העתיקה.
 
סופר
מומחה לעריכת מסמכים מסחריים וחוזים, מכתבים, תעודות נישואין וגירושין, וכו'. להתקשר עם בית הספר לפקידים, הדרך הקדושה, רובע המקדשים.
 
בית
בעיר החדשה, שתי קומות, הכניסה בגובה אחד עם הרחוב (אין טיט או אשפה חוצצים בין הבניין והרחוב), חצר מרווחת, נוחיות.
להתקשר עם סל-לין-גוט, בקרבת הנמל הצפוני, העיר החדשה.
 
כלים מוסיקליים
מאוסף פרטי, רובם כינורות ונבלים. צליל משובח. הזדמנות יוצאת מן הכלל בשביל כוהנת צעירה. בלי מתווכים.
לפנות: טוס-קר-ניני, בקרבת התעלה המרכזית, העיר העתיקה.