מרים מבכה את חור בעלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מרים מבכה את חור בעלה

מרים מבכה את חור בעלה

שנים-עשר הנשיאים ושרי האלפים ליוו את משה בלכתו לנחם את מרים אחותו השרויה באבל עקב רצח חור בעלה.

 

נשיאי העם הביעו את שאט נפשם כלפי הפושעים שרצחו את חור על שהתנגד בתוקף לעשיית העגל ודרש לחכות לשובו של משה.

 

כפי שמוסרים לנו שוחחה מרים ארוכות עם משה ביחידות וקרוב לודאי שנושא השיחה היה דבר חטאו של אהרון.