הכנות לבן-מצווה של גרשום בן משה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הכנות לבן-מצווה של גרשום בן משה

הכנות לבן-מצווה של גרשום בן משה

באוהלה של ציפורה אשת משה תכונה רבה. בנו של איש האלוהים ימלאו לו בימים אלה שלוש עשרה שנה והוא יצא מאוהל אמו ויעבור לאוהלו של משה. בקשר לזה הכין משה טכס מיוחד אשר יכונה בשם "כניסה לבן מצווה". איש-לוי העובד כסופר ליד משה הכין בתי-עור שחורים הקרויים טוטפות אשר הנער יקשור אותם בין עיניו ועל ידו. בתוך הטוטפות כרוכות מגילות ועליהן כתובים דברי אלוהים ודברי זיכרון ליציאת מצרים.

 

נודע שמשה מתכוון להפוך דבר זה לחוק לכל נער בישראל, ואת הטוטפות לאות לכל איש ישראל.