אומרים ש ...
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אומרים ש ...

אומרים ש ...

"לך רד!"

"לך רד!" – אמר ה' למשה בהר סיני ברגע בו עשה העם את העגל. "רד מגדולתך!"  "וכי מה אשמתי?" – שאל משה – "הן אף לא הייתי במחנה?"

"שחת עמך" – ענה לו אלוהים - "זהו עמך, ואם הוא שחת זוהי ירידה גם לך!"

 

 

הר סיני

הר סיני אינו מן ההרים הגבוהים ביותר במדבר ולא מן הנוראים ביותר. ועל כן בחר בו אלוהים ליתן בו את התורה לישראל. יש הרים רבים במדבר הזה שקדושים הם ושבטי המדבר רואים אותם כמקום מושב לאלים. אולם אלוהי ישראל אינו רוצה שהעם יאמין כי הוא אחד האלים האלה. אלוהים לא התגלה בהר מפני שהוא קדוש, כי אם להפך, ההר נעשה קדוש אותה שעה שאלוהים נתגלה בו.

 

 

צפורה

צפורה אשת משה אינה מאושרת כלל. כשנתמנו שבעים הזקנים במחנה הדליקו נשותיהם נרות ועשו משתאות שמחה. לגלגה עליהן צפורה ואמרה: אוי להן! כסילות הן, אין הן יודעות צערן של נשים שבעליהן עוסקים בצרכי צבור והן נשכחות.

 

 

רכיל

אין המערכת אחראית לתוכן הידיעות במדור זה.