מלכי הכנענים חוששים מישראל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מלכי הכנענים חוששים מישראל

ובינתיים מתנצחים זה עם זה

יריחו, (מאת סופרנו המיוחד)

מלכי הכנענים חוששים מישראל

התייעצויות קדחתניות על מניעת פלישתם של בני ישראל, ועל דרכי התגוננות מפני הפלישה הזאת, מתנהלות כאן בהשתתפותם של כעשרים ממלכי כנען.

 

פרטי הדיונים הללו הסתננו החוצה ונודעו ברבים, חרף העובדה שהם מתקיימים בדלתיים סגורות. הידיעות שפורסמו שלשום ב"דברי הימים" גרמו לסכסוך קשה בין המלכים המשתתפים, המאשימים איש את רעהו בבגידה ובכניעה חשאית לבני ישראל עוד בטרם צלחו הללו את הירדן. מריבות אלו הגיעו לשיאן בשערורייה שנתעוררה כאשר הציע מלך גבעון לנסות ולבוא בדברי שלום עם בני ישראל.

 

הדיונים מתנהלים בשתי מגמות עיקריות: א. כיצד למנוע את צליחת הירדן ב. כיצד להגן על ארץ כנען במקרה שבכל-זאת יצליחו הפולשים לצלוח את הנהר הזה.

 

מלך יריחו מודאג במיוחד

הדיונים במגמה השניה הזאת נראים במיוחד למלך יריחו - אולי משום שעירו היא הקרובה ביותר לערבות מואב שבהן שוכנים בני ישראל, ובוודאי תהיה העיר הראשונה שאליה תגיע החזית. יש סבורים כי עוד סיבה לחרדתו של מלך יריחו: מהיות עירו כה קרובה לחזית הנוכחית, הגיעו אליה פליטים, והללו סיפרו כי כוחות עליונים נלחמים לבני ישראל, שכן הומטרו אבנים מן השמים על צבאות סיחון ועוג. מתכנסי הועידה נוכחו בכנות דאגתו של מלך יריחו, כיוון שבימי שהותם בעיר זו הם רואים במו עיניהם כיצד מבצרים את חומותיה בקדחתנות.

 

תולים תקוותם במצרים

לעומת מלך יריחו, הרי המלכים האחרים ברובם מכוונים את הדיונים לפי המגמה הראשונה - כיצד למנוע את צליחת הירדן בידי הישראלים. בקשר לכך שוררת בקרבם אופטימיות מסוימת. אומנם, מתברר שגם בידי כל מלכי כנען גם יחד אין כוחות מספיקים כדי לבצר את חוף הירדן לכל אורכו, ואף לא במחציתו התחתונה: אולם הוחלט להציב יחידות-חסימה חזקות ליד הגשרים או ליד המקומות הרדודים המאפשרים מעבר ברגל. נוכח ריבוי הגשמים השנה והפשרת השלגים בהר חרמון, גאו מי הירדן, ולפיכך אין מלכי כנען חוששים ביותר ממעבר בכל מקום. אמנם הסכנה תחריף בימי הקיץ, אולם מלכי הכנענים מקווים שעד אז יחזור ויכון שלטון יציב במצרים, ותשלח משם עזרה.

 

הדיונים בוועידת יריחו יימשכו היום.