הפלשתים-הפלסגים כובשים את חופי כנען
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הפלשתים-הפלסגים כובשים את חופי כנען

מגידו, (סוכנות הידיעות הכנענית)

הפלשתים-הפלסגים כובשים את חופי כנען

רבבות חיילים מגויי הים, נוחתים גלים גלים בחופי כנען, באלפי ספינות למן רפיח בדרום ועד אוגרית בצפון. רובם של פולשים אלה הנם פלשתים, הם הם הפלסגים.

 

פלסגים אלה התיישבו בשעתו בכרתים, והיום הם נדחים משם על ידי הדורים, שפלשו אל תוך האי והציפוהו בשל לחץ היוונים העולים עליהם מן הצפון.

 

בזו אחר זו נופלות והולכות בידי הפולשים המדינות-הערים הוותיקות, העשירות והמבוססות אשר לאורך חוף הים.

 

במקרים רבים מתגוננות הערים הללו בחירוף נפש, אולם עדיין לא ארע שהצליחו להחזיק מעמד, או שהגיעה אליהם העזרה המצרית המקווה. באותן מן הערים שעדיין לא נכבשו משתררת והולכת בהלה והרגשה של אוזלת יד.

 

במשך הימים האחרונים הגיעו, בזו אחר זו, למשרד המרכזי של סוכנות המודיעין הזאת, בשורות איוב מערי החוף, וכולן מוסרות על השתלשלות-עניינים דומה בצורות שונות. להלן - סיכם הידיעות הללו.

 

עזה נפלה

עזה

 

 

עזה. - לאחר שלושה ימי קרבות עזים נפלה העיר בידי הפולשים מן הים, אשר כיסו את חופה כאילו בשטיח נוצות - הלא הם נזרי הראש של הפלשתים. אלפי הפולשים חמושים חרבות ארוכות, אשר טרם נודעו כמוהן בארץ.

 

 

 

מלחמה ימית בין צי פלשתי ומצרי (הפלשתים עטורי נוצות)

 

 

אשקלון מתמוטטת

אשדוד

 

 

אשדוד. - קרבות קשים נטושים סביב אשקלון בין בני המקום לבין הפלשתים שפלשו מן הים. לפי הידיעות המגיעות הנה, עדיין מחזיקה העיר מעמד, אף כי אין לה כל סיכוי לעמוד בהתנגדותה במשך זמן רב: כל דרכי האספקה שלה נותקו, ואין גם להניח כי תבוא תגבורת כלשהי ממצרים. אשדוד עצמה נכנעה לפלשתים ללא התנגדות.

 

צידון נלכדה

צידון

 

 

צידון. קרב ימי שנמשך יומיים תמימים, היה נטוש כאן בין ספינות צידוניות לבין כלי השיט של גויי הים. כשלושים ספינות של הפולשים טובעו, במחיר אבדות לא מועטות לצידונים המתגוננים, אולם דבר זה לא הציל אותם מתבוסה. תגבורת מצד מערב זרמה בלי הרף אל הפולשים, עד שהללו יצרו ממש גשר של ספינות עד לחוף. חרטומי ספינותיהם של הפולשים מסתיימים באילי ברזל מארץ החתים, ובאילים אלו הם נגחו כבקרניים את אניות הצידונים. לבסוף נכנעה העיר, שלא הייתה מימיה בצורה למדי, וגם לא מוגנת מצד היבשה, לאחר שהפולשים הצליחו להקים ראש-גשר איתן על היבשה.

 

אוגרית נחרבה

גבל

 

 

גבל. - פליטים שהגיעו הנה מאוגרית מוסרים, כי העיר נמחתה מעל פני האדמה פשוטו כמשמעו, במהלומותיהם של הפלשתים שפלשו מן הים.

 

כבר לאחר חורבנה של מלכות החתים היה ברור ומחוור כי עיר המסחר הגדולה הזאת לא תוכל להחזיק מעמד זמן רב, באין לה חסות צבאית ומדינית מצד מעצמה גדולה. כידוע, הייתה אוגרית קשורה בעבר במצרים ובחת, בתקופות שונות.

 

 

 

 

 

פלשי. ניכר למרחקים בכיסוי ראשו: סרט שתקועות בו נוצות