משיחותיו האחרונות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

משיחותיו האחרונות

משיחותיו האחרונות

יהושע בן נון מספר על שיחותיו האחרונות של משה ואל כאב פרידתו. בייחוד דאב לבו של הנביא על שלא ניתן לו לעבור את הירדן. כל כך הרבה צער נצטער עם ישראל כל השנים ועתה כשהגיע התור לראות בטובתם, הוא לא יראה בו.

 

טובים החיים – אמר משה – והלוואי וניתן לי לחיות לו גם כחיית השדה האוכלת עשב ושותה מים ורואה את העולם.

 

הן ידענו את משה – אומר יהושע – כאיש האלוהים, כמנהיג, כמצביא במלחמה, כמחוקק חוקים. אך מעולם לא ראיתיו בגודל-לב-האדם באהבתו את החיים, את העם ואת הארץ אשר לא זכה לראותה, כאשר ראיתיו בימיו האחרונים.