הורכבה המועצה העליונה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הורכבה המועצה העליונה

הורכבה המועצה העליונה

המועצה העליונה אשר תנהל את כל ענייני העם ובעיקר את כיבוש הארץ והנחלתה לשבטים, ואשר הורכבה עוד לפני מות משה, פתחה היום בפעולתה. וזה הרכבה:

 

יהושע בן נון

הכהן הגדול אלעזר בן אהרון.

 

והנשיאים:

כלב בן יפונה נשיא יהודה

שמואל בן עמיהוד נשיא שמעון

אלידד בן כסלון נשיא בנימין

בוקי בן יגלי נשיא דן

חניאל בן אפוד נשיא מנשה

קמואל בן שפטן נשיא אפרים

אליצפן בן פרנך נשיא זבולון

פלטיאל בן עזן נשיא יששכר

אחיהוד בן שלומי נשיא אשר

פדהאל בן עמיהוד נשיא נפתלי.