לא ייוודע מקום קבורתו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

לא ייוודע מקום קבורתו

לא ייוודע מקום קבורתו

המקום שבו נקבר משה, או שבו ייקבר, איננו ידוע ולדברי הכוהן הקנאי פנחס בן אלעזר לא ייוודע לעולם.

 

את הסיבה לכך גילה פנחס ללוויים בעת שנמצאו הללו מכונסים, במשך כל שעות יום מותו של משה, ליד אוהל מועד. הוא אמר:

 

"עדים היינו במצרים לפולחן אשר עורכים המצרים למלכיהם המתים. המצרים נוהגים לדאוג למתים יותר משהם דואגים לחיים, ומשמת פרעה הרי הוא נעשה מעין אלוה. משה חשש – הסביר פנחס – פן תדבקנה אמונות המצרים בבני ישראל. על כן חזר והדגיש לא פעם לא לדרוש אל המתים, כי תועבה היא. ולא רצה משה נביאנו שיעשוהו אלוהים לאחר מותו, שיקימו לו מקדשים על קברו. לפיכך אמר בטרם הלך מאתנו, כי אך לשווא נחפש את מקום קבורתו. הוא אמר: יעזבו אותי, אבל ישמרו את תורתי, היא תורת האל האחד."

 

"תורתו – סיים פנחס – היא מצבתו לדורי דורות. קיום המצוות של תורת משה שקול כנגד עליה לקברו".